Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Albin Karlsson och Emilia Sandqvist ledde Ungdomsledarkvällen.

Inspiration och uppmuntran för barn- och ungdomsledare

Var starka och modiga. Nu är det dags att gå vidare fyllda av Josuas ande. Det sa Dave Niblock, pastor i Life Church Leedes, under Pingst ungs Ungdomsledarkväll. Hundratals barn- och ungdomsledare runtom i Sverige har deltagit i livesändningar för att inspirera och uppmuntra i deras tjänster.

Lördagen den 17 april hölls Pingst ungs Barnledardag och igår var det dags för Ungdomsledarkväll. Sändningarna präglades såväl av samtal kring utmaningar som av framåtblickande inspiration.

Daniel Alm, föreståndare för Pingst, inledde båda tillfällena med att uppmuntra ledare i deras viktiga uppdrag att lägga ner något i unga som fortsätter att bära frukt genom livet.
– Jag fick växa upp i en miljö där det fanns vuxna omkring mig som satsade på mig. Jag har det  inom mig som de gav till mig. Ju mindre vi tänker tjänsgöringsschema och ju mer vi tänker att det är vårt liv att ge kärlek och tro till den uppväxande generationen, desto mer kommer de att bära med sig något att alltid stå på och bygga sitt liv på sa han.

Lärjungaskap har två sidor – barnaskap och förvaltarskap. Det handlar om att både forma en positiv bild av Gud som kärleksfull far och att se och lyfta fram de gåvor som barnen har framhöll Alm.
– Vänj dem vid den väg de bör vandra och låt dem få ta sitt eget beslut i sin tid. Det som är busigt idag kan vara morgondagens ledare.

BRIS rapport för 2020 visar på 40 procent fler samtal om familjekonflikter och 55 procent fler samtal om nedstämdhet under coronapandemin.
–  Pandemin påverkar barns psykiska hälsa påtagligt. Många är utelämnade åt en redan svår familjesituation, berättade Magnus Jägerskog, generalsekreterare för BRIS i ett samtal med Pingst Ungs verksamhetsledare Johanna Bode.

Han uppmanade kyrkorna att så långt som möjligt hålla igång sin verksamhet, att förmedla hopp och erbjuda aktiviteter och stöd till både barn och föräldrar.

Ashley Bohinc, direktor inom organisationen Orange, lyfte fram betydelsen av att bygga relationer med föräldrar för att skapa bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas i sin tro. Medan ledare inom kyrkan tillbringar i smitt 80 timmar per år med de unga, så umgås föräldrarna med dem 3000 timmar per år enligt henne.
– I vårt uppdrag ingår ett ständigt och strategiskt arbete gentemot föräldrar där vi skapar förtroende för vårt arbete, uppmuntrar och inspirerar dem, låter dem veta hur mycket vi värdesätter dem, ställer frågor om deras barn och tackar för att de låter sina barn delta i vår verksamhet, sa Bohinc.

Under dagarna lanserades också ”Sida vid sida”, resurser för att möta och leda föräldrar i deras viktiga uppdrag.

Zoomsamtal hölls mellan Frida Igefjord, ordförande i Pingst ung, och olika barn- och ungdomsledare. Där talade man bland annat om att pandemin kommer att ge följdverkningar i mångas liv även på sikt. Det gäller att dra nytta av det man lärt sig och hitta en väg framåt tillsammans.

Pandemin har visat tydligt att relationer är viktigare än verksamhet. Många ledare har fått ta ett större ansvar i mindre grupper av gemenskap.
Pernilla Öhman, ungdomspastor i Trollhättan Pingst, framhöll vikten av att odla lärjungaskap i relationer.
– Det bästa sättet att leda människor är att bjuda in dem i min vandring, att dela livet med mig.

Denna tid har gett möjlighet att återupptäcka kammarbönen, påtalade Fredrik Wärn.
– Det finns en sida i tron som bara är mellan mig och Gud. Pandemin har gett mig ett nytt perspektiv på det personliga bönelivet. Det har funnits tid för att etablera goda personliga vanor som bygger integritet.

I sin avslutande predikan under ungdomsledarkvällen talade Dave Niblock, pastor i Life Church Leedes, om att Gud vill ta oss ut ur oro och fruktan, till att bli som Josua.
– De flesta vill inte leva om detta år men det som varit är förgånget. Nu är det dags att gå vidare. När vi odlar vår övertygelse växer vi i vårt självförtroende och vår bekännelse. Var stark och modig för Gud är med dig.