Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Insats för svältens offer i nordöstra Kenya

PMU genomför just nu en insamling för torkans offer i nordöstra Kenya och PMU:s partner FPFK i Kenya arbetar med en katastrofinsats i de tre distrikten Garissa, Meru och Isiolo nordost om Nairobi mot Somalia.

Många grupper i området har drabbats hårt av torkan på Afrikas Horn, inte minst nomadbefolkningen som tvingats sälja eller förlorat stora delar av sin boskap. FPFK arbetar med stöd till cirka 900 personer. Det gäller särskilt utsatta människor så som undernärda barn och vuxna, hushåll som leds av kvinnor och barn, aidssjuka samt handikappade.
FPFK arbetar också för att stärka byarnas förmåga att klara av framtida torkkatastrofer genom utbildning om användning av grödor som bättre klarar av torka. Nomadbefolkningen får stöd för att bli mindre beroende av boskapsskötsel och istället finna andra inkomster så som att starta växtodling.
Mer information om PMU-insamlingen till torkans offer finns på www.pmu.se/torka