Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Insamling pågår för översvämningsdrabbade i Pakistan

PMU InterLife har startat en insamling för de översvämningsdrabbade i Pakistan. Läget är fortfarande mycket svårt och förvärras hela tiden. 1600 människor har omkommit och 15 miljoner människor är drabbade av de värsta översvämningarna i modern tid.

PMU InterLifes samarbetspartner Full Gospel Assemblies of Pakistan (FGA) som finns i området arbetar med en akutinsats som består i att förse 500 familjer med husgeråd, hygienartiklar, myggnät och liknande.

Organisationen som har mycket god erfarenhet av tidigare katastrofinsatser, bland annat i samband med flyktingströmmarna från Swat-dalen, samordnar sina insatser med andra aktörer verksamma i området. Den nuvarande insatsen beräknas pågå till slutet på månaden.

 

Så här kan du hjälpa:

- Ge din gåva direkt via hemsidan. www.pmu.se

- Sms:a 50 kronor till insamlingen. Skicka texten PMU PAKISTAN till 72930.

- Du kan också sätta in din gåva på Plusgirokonto 90 00 50-6, märk betalningen ”Översvämning Pakistan”.