Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Insamling för Syriens barn

PMU har startat en insamling för Syriens barn, som drabbats hårt av krig och otrygghet. Flyktingströmmarna till grannländerna ökar ständigt och behovet av stöd från omvärlden är akut.

PMU har ingått samarbete med World Vision i Libanon för stöd till flyktingar från Syrien, med fokus på barn. I nuläget får 10 000 syrier i Bekaa Valley hjälp av organisationen, som räknar med att antalet flyktingar kommer att öka från 50 000 till 80 000 under de närmsta veckorna. För att kunna bistå där behoven är som störst startar PMU nu en insamling.
– Den ökande flyktingströmmen innebär att insatsen snabbt behöver förstärkas med mer resurser, säger Lennart Nolvall, ansvarig för PMU:s humanitära arbete. Familjerna måste bland annat få hjälp så att de kan hålla värmen under den kommande vintern.
Skolan startar också snart, och att ge barnen i flyktinglägren möjlighet till undervisning utgör hög prioritet för PMU:s samarbetspartner World Vision. Bland annat vill man ge extra stöd till barn med inlärningssvårigheter.
Även Jordanien har tagit emot ett stort antal flyktingar från Syrien. PMU har tidigare skickat en container från Vårgårda till samarbetspartnern AWFM i Jordanien. I den finns kläder, tält, filtar, sjukvårdsutrustning och kaminer för att bistå familjer i lägren. Möjligheterna till en utökad insats undersöks.