Insamling för svältdrabbade

PMU har startat en insamling till hjälp för människor i Etiopien och Sydsudan, som riskerar att drabbas av svält på grund av svår torka och strider.

I Etiopien och Sydsudan, där PMU sedan länge har partners, varnar nu FN för att miljontals människor kommer drabbas av svält de kommande månaderna.
Etiopien genomlider den svåraste torkan på över 30 år. Tio miljoner människor befinner sig i en extremt allvarlig matosäkerhet och larm kommer nu om att matlagren snart kommer stå tomma. På grund av uteblivet regn under 2015 och början av 2016, har människor inte kunnat skörda sina grödor, och boskap har dött på grund av otillräcklig tillgång på gräs och vatten.
– PMU planerar nu för en akut insats för att förse människor med vatten, mat och inkomstmöjligheter i drabbade områden, för att förhindra att katastrofen blir ännu värre, säger Jessica Hedman, humanitär handläggare på PMU.
Genom partnerskap med EMWACDO och EHBC, som är lokalt förankrade organisationer med personal på plats, kan hjälp snabbt nå ut.
Även Sydsudan är hårt drabbat. Trots underskrivet fredsavtal i Sydsudan så fortsätter parterna att strida, vilket bidragit till att många befinner sig på flykt i landet. Mer än 100 000 barn har den senaste tiden fått vård för svår undernäring.
– Flera drabbade områden har pågående väpnad konflikt, vilket gör tillgängligheten till drabbade människor svår. Men PMU för nu dialog med partnern Sudan Pentecostal Church om insatser i utsatta områden, säger Jessica Hedman.
www.pmu.se finns mer information om olika sätt att bidra till insamlingen. Bidragen ska märkas med ”Hunger”.