Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Idéseminairum omkring barn- och familjeteologi

Institutet för pentekostala studier, IPS, arrangerar i dag ett idéseminarium omkring ”Pentekostal teologi kring barn och familj”, dit en rad personer som under lång tid arbetat med barn- och familjefrågor är inbjudna. Arbetet kommer sedan att fortsätta under hösten.

Under förra året fick IPS Pingsts uppdrag att skapa ett underlag för diskussionerna om medlemskap i svenska pingstförsamlingar. Det resulterade i rapporten med titeln Medlemskap. I den medverkade fem författare som representerade fem olika perspektiv på frågan. Detta häfte har använts i olika sammanhang för att fördjupa diskussionerna i dessa frågor.
Nu är det alltså dags att ta sig an teologin kring barn och familj.
Till idéseminariet, som hålls i Pingstkyrkan i Uppsala i dag på förmiddagen, är drygt tiotalet ledare som på ett eller annat sätt arbetat med dessa frågor inbjudna. Tanken är att de tillsammans under en dag ska ”brainstorma” omkring detta ämne.
Det kan till exempel handla om motiveringen till varför barn inte får vara med och fira nattvard, om barn kan vara bärare av andliga gåvor eller om det är föräldrarnas eller församlingens yttersta ansvar att ge barnen andlig fostran.