Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Idékonferens om socialt och diakonalt arbete

Den 2 – 4 oktober anordnar Sveriges kristna råd tillsammans med kyrkorna i Jönköping och studieförbunden Bilda och Sensus idédagar för socialt och diakonalt arbete i kyrkor och kristna organisationer på temat ”Mänskliga möten”.

Konferensen, som hålls i Pingstkyrkan i Jönköping inleds torsdagen den 2 oktober på eftermiddagen. På kvällen föreläser Tomas Sjödin på ämnet ”Värmen dröjer sig kvar Ä om mänsklig omsorg när livet är som svårast”.
På fredagen och lördagen hålls både gemensamma samlingar, samt en rad olika valbara parallella seminarier. På fredagskvällen anordnas gästabud för alla deltagarna under ledning av Åke Samuelsson och Torgny Wirén.
Sammanlagt erbjuds 17 olika valbara seminarier. Deltagarna har möjlighet att delta i fyra stycken. Bland ämnena finns till exempel ”Att skapa mötesplatser för människor med psykisk ohälsa”, ”Kyrkligt entreprenörskap”, ”Att skapa integrerade mötesplatser”, Singoalla Ä gemenskap och stöd för gravida kvinnor och ensamstående mammor och pappor”, ”Ditt hem och din familj som resurs”, ”Stödsamtal med barn och unga” och ”Leva livet Ä hela livet Ä att behålla en sund självbild när jag blir gammal”.
Konferensen avslutas på lördagseftermiddagen med ett föredrag av Olle Carlsson om ”12 steg för hopplösa Ä livsförändring på djupet”.
Konferenser med fokus på sociala och diakonala frågor hålls vartannat år på initiativ av Sverige Kristna råd.
För mer information om programmet och anmälan se www.idedagar.com