ICBI till Pingst

Distansbibelskolan ICBI kommer från och med maj 2012 att ingå i Pingsts medieavdelning.

ICBI har sedan länge arbetat tätt tillsammans med IBRA på många platser, till exempel i Västafrika och Kambodja.

ICBI ger ledarträning på distans för församlingsledare
runt om i världen. Genom ICBI får ledarna grundläggande bibelkunskap för att kunna fungera i sina uppgifter.

Paul Waern, tidigare pastor i pingstförsamlingen i Mullsjö, började den 1 mars som direktor för ICBI. Han ersatte Rolf Gard.