Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Ibra satsar på unga

På Ibra har under sensommaren en process med att forma ”Ibra Ung” inletts.

ANSVARIG. Josef Norlin jobbar med Ibra ung-projektet.