Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Ibra börjar sända på saudisk arabiska

Nu i april börjar Ibra Media sända radio på ännu en arabisk dialekt, nämligen den saudiska.

En troende person från Saudiarabien har spelat in en serie på 26 program om Ordspråksboken. Dialekten, som programmen är inspelade på, är den som talas i västra Saudiarabien, där städerna Jeddah, Mecka och Medina ligger.