Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

I dag väljer Pingstkyrkan i Jönköping ny föreståndare

I dag, direkt efter förmiddagsgudstjänsten, håller Pingstkyrkan i Jönköping extra årsmöte, då församlingen ska fatta beslut om ny föreståndare och ny vice föreståndare. Ett enigt äldsteråd lade den 13 mars fram förslaget att föreslå Chatrine Carlson till ny föreståndare efter Pelle Hörnmark, som sedan i oktober är föreståndare för riksorganisationen Pingst – fria församlingar i samverkan.