I dag startar Unite

I dag startar årets Unite-konferenser i Örnsköldsvik, Västerås och Jönköping. Årets tema är Compassion. I Göteborg hålls en Unite-dag på nyårsafton.

Programmet under en Unite-konferens består av mycket musik, med konsterer och lovsångskvällar, möjligheter att umgås, tävlingar, workshops och nyårsfestligheter.
Årets tema Compassion är ett begrepp som rymmer, kärlek, medlidande, barmhärtighet och passion för Gud och människor.
För mer information och program och talare på respektive ord se www.unitesweden.se