I dag inleder kyrkorna Juluppropet

I dag går startskottet för Juluppropet – för en human migrationspolitik. Bakom initiativet står landets kyrkor genom Sveriges kristna råd som tar initiativ till en nationell namninsamling med tre krav till regeringen.

- Genom Juluppropet vill vi förmedla hopp till alla de barn och unga som nu känner rädsla för att de ska utvisas för att det inte finna plats för dem här, säger den katolske biskopen Anders Arborelius. I skrivelsen Juluppropet uppmanar kyrkoledarna regeringen att:

  • Ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro
  • Ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv
  • Undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening

År 2005 genomförde Sveriges kristna råd Påskuppropet för en humanare flyktingpolitik som samlade 160 000 namnunderskrifter. Nu går kyrkorna samman i ett nytt upprop för att förmå den svenska regeringen att arbeta för en mer human migrationspolitik. Juluppropets tre krav är att ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, att praktiska hinder mot familjeåterförening ska undanröjas, samt att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro.
– I våra församlingar får vi många berättelser och frågor från oroliga och förtvivlade människor. Det finns mycket ovisshet och väntan. Genom försvårad familjeåterföring uppstår onödigt obarmhärtiga situationer, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.

Beslutet att genomföra Juluppropet togs i förra veckan av en enig styrelse för Sveriges kristna råd. Uppropet är undertecknat av 13 kyrkoledare, däribland Daniel Alm, föreståndare för Pingst. På www.juluppropet.se kan man skriva in sitt namn, det finns också möjlighet att ladda ner utskriftsvänliga namnlistor som kan spridas på exempelvis arbetsplatser och i kyrkor.
Juluppropet kommer att pågå fram till den 31 januari och de insamlade namnen kommer sedan att lämnas över till regeringen.
Lanseringen av uppropet sker i dag genom en unik sampublicering i fem kristna tidningar (Dagen, Sändaren, Kyrkans tidning, Världen idag och Katolskt magasin). Juluppropets uppmaning vänder sig inte bara till landets kyrkor – alla är välkomna att delta.
Läs hela texten till juluppropet här: