Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

I dag börjar Resan

I dag åker ett 30-tal ungdomspastorer från pingstförsamlingar runt om i landet till Egypten, som är första anhalten i den resa för att inspirera för mission och internationellt rättvisearbete, som Pingst arranger tillsammans med IBRA, Pingst ung och PMU.

Under resan kommer deltagarna att få besöka olika partners och projekt både i Egypten och Etiopien, som är den andra destinationen.
På Pingsts Facebook-sida planerar vi att ge glimtar från det som händer under resan, åtminstone när färden går till platser där det finns möjlighet till wifi-uppkoppling.