Anmälan till höstens Pingst Ledare är öppen

Höstmöte i Smyrna Göteborg

I dag inleds årets Höstmöte i Smyrnakyrkan i Göteborg på temat "Vingar som bär". Estradsamtal, olika seminarier, Choralen-sånger och Springsteen-mässa står bland annat på programmet.

Höstmötet inleds ikväll klockan 18 med ett samtal mellan Tomas Sjödin och Britta Hermansson om det som håller och ger bärkraft i livet. Senare i kväll kommer kören Caleido och musiker ge en konsert med sånger ur Choralernas sångskatt.
I morgon inleds dagen med lovsång och tillbedjan med Michael Jeff Johnson och sen följer en samling kring att bejaka och upprätta kroppen i en tid av sekularisering och kroppsförakt ledd av syster Sofie.. Lite senare på förmiddagen kommer några sångförfattare att berätta historien bakom var sin sång och därefter kommer Magnus Persson att undervisa om gudstjänsten och efter lunch kan deltagarna välja mellan tre olika seminarier.
I morgon eftermiddag avslutas så höstmötet med mässan Hungrigt hjärta – Springsteen-mässa för en bättre värld.
Arrangörer av höstmötet i Smyrna är förutom Smyrnaförsamlingen MJ Bok & Media, Bilda, Dagen och Libris förlag.