Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Helg om att dela sin tro

Nu i helgen möts människor som använder redskap som lastbilar, cafévagnar, bussar, båtar med mera för att dela med sig av sin tro på marknader, festivaler och i hamnar. Konferensen heter Uppdraget och hålls i Pingstkyrkan i Lidköping.

Konferensen startar i eftermiddag och avslutas på söndag med lunch. På programmet står bibelundervisning, delgivning, rapporter från olika platser, nattvard, lovsång och förbön, visning av olika fordon, kvällsmöte, festkväll, gemenskap och gudstjänstfirande.
Syftet med konferensen är att inspirera för och utmana till att gå ut med det glada budskap och få tips och nya idéer om hur det kan göras.
Arrangörer för samlingen är On Road for Jesus, Missionsbåten Christina och Bussmissionen.