Heldag om församlingsplantering

I dag hålls en konferens i Pingstkyrkan i Västerås på temat ”Nya församlingar i Sverige”.

Under dagen medverkar en rad samfundsledare som talare. Lasse Svensson från Equmeniakyrkan ska tala om Missionell Teologi, Stefan Holmström, EFS, ger en Omvärldsanalys och Eva Kleman, Frälsningsarmén, ska tala om hur vi hittar pionjärer.
Daniel Alm medverkar med en samling kring ledarskap, och Kjell Larsson, Alliansmissionen, kommer att tala om ekumeniska relationer. Daniel Norburg, EFK, ska ge exempel på olika modeller och Göran Hansen från Adventistsamfundet lyfter frågan om samfunden behövs.
Under dagen anordnas också ett panelsamtal kring ämnet Hur jobbar vi fram en nationell vision och strategi?. Moderator för det samtalet är Chatrine Nygren.
Samlingen hålls mellan 10 och 16 i Pingstkyrkan. Västerås.
Arrangör är FG-Nätverket i Sverige som arbetar för att stödja, utrusta och uppmuntra till pionjärt arbete. Läs mer på www.pionjär.nu