Niklas Piensoho är en av de medverkande i konferensen Förkunnaren och förkunnelsen.

Niklas Piensoho är en av de medverkande i konferensen Förkunnaren och förkunnelsen.

Heldag om förkunnaren och förkunnelsen

Den 12 mars möts förkunnare till en dag kring förkunnelsen. Samlingen hålls i Ryttargårdskyrkan i Linköping och arrangeras av kyrkan i samarbete med ALT, Akademi för ledarskap och teologi, och studieförbundet Bilda.

Dagen riktar sig till förkunnare och utgör en möjlighet att dela erfarenheter och lära av varandra. Under dagen medverkar Mikael Tellbe, Niklas Piensoho, Carin dernulf, Clas Vårdstedt, Eva-Marie Hultberg, Daniel Röjås och Fredrik Lignell.
Samlingen kräver föranmälan och kostar 500 kronor inklusive mat och fika. Dagen avslutas med en offentlig gudstjänst.
Mer information och anmälningsmöjlighet finns här