Härbärge öppnar i Europaporten

Stadsbyggnadsnämnden i Malmö har beslutat säga ja till ett härbärge för 40 personer i pingstförsamlingen Europaporten.

Beslutet var dock inte enigt och tjänstemännen hade avrått på grund av frågetecken kring brandskyddet i lokalen. Men majoriteten av politikerna gav ändå grönt ljus för verksamheten, som kommer att innebära 40 bäddar, under vissa villkor. Bland annat ska sovsalen vara lätt att överblicka och det får inte får finnas några vikväggar mellan bäddarna, som skymmer skyltar om nödutgångar.  Dessutom måste en person dygnet runt fungera som brandvakt.
Så fort sammanträdesprotokollet är justerat kan verksamheten starta. Tanken är att härbärget ska vara öppet fram till sista februari.
Församlingen har tidigare vintrar öppnat kyrkan för eu-migranter, men i år har antalet platser utökats väsentligt och därmed krävdes ett nytt tillstånd.