Anmäl dig till Pingst Ledare 2020!
Deltagare på 2017 års läger på Furuboda. FOTO: PINGST OMSORG

Deltagare på 2017 års läger på Furuboda. FOTO: PINGST OMSORG

Gemenskapsläger på Furuboda

Idag inleds årets gemenskapsvecka på Furuboda. Målgruppen är familjer med barn och ungdomar med funktionsnedsättning och ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Syftet med lägret är att få träffa andra i liknande situation, få tillfälle att samtala om livsfrågor och kristen tro och att uppleva gemenskap och ha trevligt tillsammans.
På programmet står samlingar av olika slag, friluftsaktiviteter och utflykter.
Lägret avslutas med lunch den 13 juli.

Tidigare i månaden, mellan 2 och 7 juli, hölls en gemenskapsvecka med samma målgrupp på Nya Slottet Bjärka Säby utanför Linköping.
Arrangörer av veckorna är Pingst, Furuboda, June folkhögskola och Sionförsamlingen i Linköping.