Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Gävle Pingst har fyllt 90

Pingstförsamlingen i Gävle firade i går 90-årsjubileum med gudstjänst på temat ”Glädjen från Gud”.

Den 21 mars 1921 bestämde sig den 2:a baptistförsamlingen i Gävle för att begära utträde ur baptistsamfundet och bilda en ny församling med namnet Salemförsamlingen, vilket blev det första namnet på Gävles pingstförsamling.
Den nya församlingen har vid sitt första årsmöte 191 medlemmar. Under åren har omkring 4 280 personer tillhört församlingen och 1 957 av dem döpts i Gävle.
I dag delar församlingen lokaler med Gävles 1:a baptistförsamling i väntan på att det nya kyrkbygget i Hedvigslund ska starta och bli klart.
Församlingens föreståndare heter Sven-Gunnar Hultman. Han predikade i jubileumsgudstjänsten.