Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Fortsatt dialog med Sida om rambeslut

PMU mötte i dag Sidas personal för dialog kring beslutet om att ramavtalet inte förnyas. - Vi hade ett positivt samtal där vi fick möjlighet att framföra våra argument mot beslutet och vi kommer att mötas igen för att tala om vägen framåt, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU.

Inför mötet, som hölls klockan 10.00 hos Sida, hade ett omfattande underlag från revisionsbyrån PWC lämnats till Sida, där PMU:s arbete med internkontroll får mycket gott betyg, som motbild till kritiken som framförts. Ett underlag om hur PMU arbetar rättighetsbaserat har också lämnats in, vilket är ett annat område som Sida anser att det finns brister inom.
– Vi hade en god dialog där vi fick säga det vi behövde och mötet känns som ett steg åt rätt håll, säger Niclas Lindgren, direktor på PMU.
Under mötet sade Lena Ingelstam, chef för Sidas avdelning för globalt arbete, att beslutet grundar sig på en sammanvägd bedömning.
– Det blev dock tydligt att vi har olika bilder av hur PMU arbetar i dag, säger Lindgren.
Inga tydliga ytterligare argument kom fram som förklaring till att PMU fråntagits sin ramstatus.
– Sida har nu lovat att gå igenom underlaget från oss och vi kommer att mötas för ytterligare ett samtal om två veckor. Vi har också inbjudits att lämna in våra kommentarer på deras bedömning till dess, berättar Niclas Lindgren.