Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Första mötet för Pingsts integrationsråd

I fredags möttes Pingsts integrationsråd till sitt första sammanträde. Grundidén med rådet är att skapa en möjlighet att dela erfarenheter, kompetenser och material kring att möta människor med andra modersmål än svenska.

-Den flyktingvåg som nådde oss för ett par år sedan har resulterat i ett stort engagemang i många pingstförsamlingar runt om i landet, säger Hans Erik Bylund, pastor i Botkyrka Pingst.
Han är ordförande i rådet, som höll sitt första sammanträde på Pingstkontoret.
– Vi tror att vi kan lära av varandra hur vi både i ord och handling kan möta dem som flytt till vårt land.
Botkyrka Pingst har många års erfarenhet av att arbeta med arabisktalande människor. I rådet finns förutom representanter därifrån också Timrå Pingst genom sina dari-kontakter, Smyrna i Göteborg genom sina farsi-kontakter och Linköping med romani-kontakter.
Två personer från varje församling finns med i integrationsrådet. I integrationsrådet finns också PMU representerat, liksom IBRA. Även Bengt Sjöberg, känd som ”flyktingpastorn”, finns med i arbetet.
Hans Erik menar att det viktiga och riktiga integrationsjobbet görs i församlingarna och att rådet därför mer blir som någon slags sambandscentral. Det jobbar på uppdrag av Pingst Församling. Planer finns på en integrationskonferens i början av 2018.

FOTO: JULIA CARLSSON