Forskning och självreflektion i Pingströrelsen

I dagarna utkommer den fjortonde boken i Skriftserien utgiven av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning. Den nya boken är en sammanställning av mottagandet av flera av de större forskningsarbeten som gjort inom Pingströrelsen mellan åren 1973 och 2008.