Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Församlingsplanteringsutbildningshelg i Malmö

I dag startar den fjärde modulen i Pingsts Församlingsplanteringsutbildning. Den här gången kommer det att handla om kulturen och samhället och församlingsplantering.

Utbildningsdygnet hålls i Malmö United. Omkring 80 personer har följt de tre tidigare modulerna i utbildningen.
Arbetsområdet Pingst Tillväxt fokuserar på att Sverige behöver fler församlingar och detta kan ske på flera olika sätt; genom att församlingar planterar nya församlingar, genom församlingar som gör nystart eller genom pionjärer som startar nytt från grunden.