Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Församlingsplanteringsdygn i Märsta

I dag och i morgon samlas studenter, familjer, pastorer och pensionärer och andra som brinner för församlingsplantering i Sverige till ett dygn av undervisning.

Samlingen hålls i Hope Church i Märsta. Utbildningen utgör en av modulerna i utbildningen för församlingsplanterare.
För mer information se http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=214