Församlingsplantering via media

Den 1 december var det premiär för programmet ”Nahar Khargi” över den kristna TV-kanalen Sat 7, som har cirka 15 miljoner tittare i Mellanöstern, Nordafrika och Arabiska halvön. Programmet syftar till att nya församlingar ska bildas.

För att hitta precis rätt tonfall och infallsvinkel i programmen har partners på plats jobbat med manus, inspelningar och redigering i flera år.
Genom programmen är förhoppningen att nyckelpersoner ska börja samla sina vänner för att upptäcka Jesus genom bibeln och att dessa upptäckargrupper ska leda till frälsning, dop och bildandet av husförsamlingar.
IBRA har laddat upp med en massiv, kontaktskapande ram till dessa program via sociala medier på Internet. Kopplat till programmen finns resurser på nätet som exempelvis YouTube och Facebook.
Programmen går att se via den här länken: