Missa inte anmälan till årets gemenskapsvecka på Furuboda!

Förkunnaren och förkunnelsen

I dag hålls en inspirationsdag för förkunnare, där bland andra Tomas Sjödin och Britta Hermansson medverkar.

Dagen, som fått rubriken Förkunnaren och förkunnelsen, hålls i Ryttargårdskyrkan i Linköping och är en möjlighet att funderar över kallelsen att troget och frimodigt, vecka efter vecka förkunna Ordet.
Tomas Sjödin kommer att tala över ämnet ”Att förkunna med livet som insats” och Britta Hermansson om ”Förkunnelse som väcker längtan efter mer av Guds ord”.
Under eftermiddagen kan deltagarna välja bland flera olika seminarier; Att långsiktigt bygga församling genom förkunnelse – Fredrik Lignell, Att förkunna Kristus och inbjuda till mötet med Honom – Daniel Röjås, Förkunnaren och den andliga kampen – Mikael Hallenius, Att förkunna med sång och musik – Michael Jeff Johnson, och att bjuda in människor i den stora berättelsen – Åsa Molin.
Dagen avslutas med en offentlig gudstjänst, där Tomas Sjödin predikar och Michael Jeff Johnson står för musiken.
Arrangörer av förkunnardagen är förutom Ryttargårdskyrkan, Akademi för ledarskap och teologi och studieförbundet Bilda.