Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Förkunnardag om predikan

I dag arrangerar Akademi för Ledarskap och Teologi, ALT, och Örebro Teologiska Högskola en gemensam förkunnardag på temat ”Guds ord i världen, utmaningen att predika för vår tid”.

Samlingen pågår mellan 10 och 16 och går att följa via videolänk på flera platser runt om i landet. För deltagande krävs dock föranmälan.
Under dagen föreläser pastor Jonathan Martin från Renovatus Church Charlotte, USA. Han är också författare till boken ”Prototype” och beskrivs som en kreativ och dynamisk förkunnare som i sin församling har jobbat mycket med frågorna kring predikans plats och utformning i vår samtid. Hans föreläsning tolkas inte till svenska.
Dessutom medverkar Britta Hermansson, evangelist och förkunnare med många års erfarenhet. Hon är en välkänd och engagerad förkunnare som kommer att tala om ”Hur predikar vi evangeliet i dag i Sverige?”
Under dagen kommer det också att handla om praktiska verktyg, samtal i workshops, en resursbank och utbyte av erfarenheter.
Förkunnardagen går att följa via videolänk i Umeå, Stockholm, Göteborg, Jönköping, Malmö och Örebro.