Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Föreläsning om pingstkyrkor i Stockholm

I eftermiddag kommer docent Torbjörn Aronson att hålla ett föredrag på IPS i Uppsala om "Pentekostalismen i Stockholmsområdet 2018".

Under tidigt 2010-tal genomförde IPS, Institutet för Pentekostala Studier, en kartläggning av olika typer av pentekostala/pingstförsamlingar i Sverige. Resultatet av studien blev en skrift som kom ut 213 och fick titeln ”Pentekostalimen i Sverige på 2000-talet”.
På de fem år som gått sedan dess har mycket hänt. En lång rad nya församlingar, inte minst sådana som startats av invandrare, har tillkommit. De flesta är okände för allmänheten eftersom de varken annonserar i tidningar eller deltar i publika tilldragelser som konferenser.
Torbjörn Aronson, som är kyrkohistoriker, har följt så många av dessa församlingar han kunnat under de senaste åren och kommer i sin föreläsning att ge en översikt av pentekostalismen, så som den ser ut i Stockholms-området idag. Fokus kommer att ligga på de mer okända församlingarna.