Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Föreläsning om pingstkvinnor och estetik

”Pingstkvinnor och estetik” är ämnet när professor Bernice Martin från London University håller årets Lucy Farrow-föreläsning i Uppsala i eftermiddag. Föreläsningen, som är offentlig, hålls i Geijer-salen på Campus Engelska parken. Inbjudare är IPS, Institutet för pentekostala studier, och Teologiska institutionen vid Uppsala universitet.

I år är det fjärde gången som IPS och Uppsala universitet inbjuder till en internationell Lucy Farrow-föreläsning. Föreläsningen hålls alltid av en kvinna och inom ämnesområdet kvinnor och pentekostalism. Föreläsningen äger rum mellan klockan 16 och 18 i eftermiddag.
Bernice Martin kommer att tala om hur kvinnor i pingströrelser, med betoning på Latinamerika, engagerar sig i gudstjänstlokalens utsmyckning och gudstjänstens utformning till exempel genom sång, musik och dans, liksom hur de själva klär sig och skapar en estetisk klädkod.
Detta i förhållande till männens ”struktur”, det vill säga skapande av organisationer, ritningar för lokaler eller gudstjänstordning.
Professor Martin är sociolog och verksam vid Royal Holloway College i London. Sedan tidigt 1990-tal har hon rest runt i världen, särskilt i Latinamerika, och forskat om pingströrelser tillsammans med sin man David. Hon har särkskilt intresserat sig för genderfrågor och hur religionen påverkar människors liv. Tillsammans med sin man arbetar hon just nu med en bok om pingstvänsliv i Latinamerika.

Fotnot: Lucy Farrow kallas ofta för ”pingströrelsens moder” och var en viktig person i den tidiga pingstväckelsen kopplad till Azusa Street i Los Angeles i Kalifornien.