Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Föreläsning om kvinnor och helbrägdagörelse

Årets Lucy Farrow-föreläsning hålls i Uppsala i dag

”Pingstkvinnor och helande” är ämnet för årets Lucy Farrow-föreläsning, som hålls i dag av Candy Gunther Brown, verksam vid Indiana University. Föreläsningen, som ges i Geijersalen på Uppsala universitet klockan 13.00 är öppen och kräver ingen föranmälan.

Lucy Farrow-föreläsningarna arrangeras årligen av IPS, Institutet för Pentekostala Studier till minne av Lucy Farrow, verksam vid Azusa Street när pingstväckelsen bröt fram där i början på 1900-talet. Hon kallas ofta ”Pingströrelsens moder”.
Lucy Farrow-föreläsningen är nu tillbaka efter ett års uppehåll och årets gäst är Candy Gunther Brown från Indiana University, som särskilt ägnat sig åt forskning kring helande. Hon kombinerar etnografiskt fältarbete, med religionsstudier och vetenskapliga metoder.
Hennes forskningsresultat kring effekterna av handpåläggning har väckt intresse i vida kretsar. Hon menar att bön för någon annans hälsa är verksam, särskilt ifall den som ber befinner sig fysiskt nära den sjuka personen.
Vid dagens föreläsning kommer hon att tala om kvinnliga helbrägdagörare inom den världsvida pingströrelsen och redovisa sina resultat från studier i Mozambique.