Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Föreläsning om barn i familjer med missbruk

I dag håller Birgitta Edsmyr-Eriksson och Rebecka Blakeston en dialogföreläsning i pingstkyrkan i Gävle om barnens roller i dysfunktionella familjesystem.

Föreläsningen heter ”Det är inte farligt att prata om det som är svårt”. Föreläsarna delar med sig av sina livserfarenheter av att leva med missbruk i familjen och utgångspunkten är att det finns hopp och utvägar för barnen också i dysfunktionella familjer.
Föreläsningen pågår mellan klockan 13:00 och 16:30.