Föreläsning för Borlänge-föräldrar

”Fostran av annorlunda barn” är ämnet när nätverket Föräldrar emellan i Borlänge inbjuder till föreläsning i kväll. Syftet med nätverket, som består av Brottsförebyggande rådet i Borlänge, Pingstkyrkan, Studieförbundet Vuxenskolan, Bilda, Rädda barnen och Adoptionscentrum är att ge föräldrar kraft och inspiration och goda idéer.

Kvällens föreläsning hålls i Korskyrkans lokaler. Föreläsare är psykolog Bo Heljskov Elvén, som har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Han kommer att ge exempel för att bättre bemöta barn med utvecklingsstörning och funktionsnedsättningar som autism, adhd och Touretttes syndrom.
Kvällens föreläsning sker i samarbete med Autism- och asperbergerföreningen i Dalarna.
Den 24 mars inbjuder nätverket till föreläsning i Pingstkyrkans lokaler i Borlänge. Då kommer Peter Währborg, vd för institutet för stressmedicin i Göteborg, att föreläsa på temat ”Barn och stress”.
I april sker vårens sista föreläsning. Datum och exakt ämnesrubricering är ännu inte klart.
Liknande nätverk som det i Borlänge finns i ytterligare sex kommuner i landet. Under våren kommer alla dessa att träffas för erfarenhetsutbyte.