Anmälan till Pingst Ledare har öppnat

"Förbjud tiggeriförbud!"

Företrädare för Pingst Romanätverk vill inte att Sverige ska sätta gränser för att be om hjälp eller att ge hjälp. De framför sina synpunkter i en debattartikel i tidningen Dagen.

Där skriver de bland annat så här: ”Tiggeriförbud i vårt svenska samhälle är ytterligare ett led i förföljelsen av Europas mest diskriminerade folkgrupp – romerna. Vi förespråkar inte tiggeri men ett förbud ger fel signaler till utsatta människor.”
Pingsts Romanätverk har fokus på relationer och stöd till systerkyrkor i Europa där medlemmarna sedan många år finns med i ett stort antal uppbyggnads- och biståndsprojekt för de utsattas situationer i Europa – däribland också romernas.
I artikeln står också följande: ”Dessa relationer innebär att vi inte heller stänger våra dörrar för de utsatta EU-medborgarna som besöker vårt land i syfte att försörja sig på olika sätt. Vårt långsiktiga arbete för romerna i Europa förutsätter också generositet i vårt eget land. Kyrkor, organisationer och enskilda öppnar olika verksamheter för att erbjuda gemenskap, fylla basala behov och ge ”tak över huvud” under den kalla perioden.”
Artikelförfattarna menar att ett tiggeriförbud blir ytterligare ett slag mot redan utsatta människor.
”Vägen framåt är inte förbud utan hårt arbete och samverkan mellan hemländernas regeringar, EU-parlamentet, svenska och andra länders många biståndsorganisationer och kyrkor. Det finns avtal mellan Sverige och de båda länderna Rumänien och Bulgarien. Vi ser fram emot ett konkret innehåll i dessa avtal som tar romernas situation på allvar och skapar samma förutsättningar för denna diskriminerade folkgrupp som för övrig befolkning.”
Artikeln är undertecknad av Marcus Sönnerbrandt, Pingstkyrkan Linköping, nätverkets ordförande, Christer Tornberg, Pingstkyrkan Jönköping, nätverkets v ordförande, Anna-Carin Rabnor, Pingstkyrkan Borås, Hans-Erik Bylund, Pingstkyrkan Botkyrka/Pingst Integration ordförande, Pelle Hörnmark, ordförande Pentecostal European Fellowship, Andreas Wessman, Europaporten Malmö, Elisabeth Hultgren, Pingstkyrkan Skellefteå, Sören Eskilsson, Filadelfia Stockholm, Daniel Tan, Romska Filadelfia Stockholm, Kjell Waern, Filadelfia Stockholm, Timo Hakkarainen, Finska Filadelfia Stockholm, Fredrik Olsson, Pingstkyrkan Strängnäs, och Nenna Åström, Pingstkyrkan Örnsköldsvik.

Läs artikeln i sin helhet här