Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Föräldrar och personal diskuterar PMU-enkät

I dag håller Pingst Internationellt en seminarielördag för skolpersonal och föräldrar omkring resultatet av den missionärsbarnsenkät som gjordes förra året.

Tanken var först att hålla två seminariedagar, en för skolpersonal och en för föräldrar, som arbetat eller haft barn på skolorna mellan 1966 och 2004, men på grund av för få anmälningar blir det en gemensam samling för båda grupperna. Drygt ett 30-tal personer kommer till dagens seminarium.
Christina Wåhlin, sjukhuspastor, medverkar under dagens samling, då enkätundersökningen till att börja med ska gås igenom. Därefter följer samtal omkring den och vad den visar.
Enkäten skickades till 285 personer, som gått på internatskolor, som drivits av Svensk Pingstmission. Dessutom spreds information om den via Facebook. 204 personer valde att svara. Merparten av dem har gått på skolorna mellan 1981 och 1991.
Frågorna handlade bland annat om trivseln på skolan, om relationer till föräldrar, skolkamrater och personal, om omsorg som tröst och vård vid sjukdom, hur uppväxten påverkat, om den lett till problem som är synliga i dag, om mobbning, våld och sexuella kränkningar.
Majoriteten är positiv till sin internatskoletid, men det finns också de som säger att de blivit utsatta för olika kränkningar, även sådana av sexuell art.