Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Flyktingsituationen utmaning för församlingarna

I dagens Dagen uppmanar Niklas Piensoho, föreståndare i landets största pingstförsamling Filadelfia i Stockholm, medlemmarna att på olika sätt hjälpa till att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Niklas Piensoho menar att detta är en uppgift som inte enbart politikerna kan lösa och att kyrkan är en bra plattform för insatser inom det här området. Han tycker dock inte att församlingar ska starta egna former och sätt att arbeta med flyktingbarn på, utan i stället på olika sätt vara med och stötta de statliga och kommunala insatser som görs.
– Flyktingbarnen behöver vårt stöd, våra förböner och framför allt vår insats! säger han.
Han ser hela flyktingsituationen som en stor utmaning för församlingarna.
– Den som är medveten efterföljare av Jesus kan tydligt se i hans undervisning och liv att han agerar och möter människor i nöd, säger han till tidningen.