Anmälan till Pingst Ledare har öppnat

Fler vill ge kyrkoavgift

Fler och fler låter sin kyrkoavgift gå till Pingst. I år har nya medgivanden lämnats in av 725 personer. "Varje medgivande är viktigt och har betydelse både för den lokala församlingen och för det centrala arbetet", säger Pingsts föreståndare Daniel Alm.

Sedan millennieskiftet är det möjligt också för andra samfund än Svenska kyrkan, att ta emot kyrkoavgift. Pingst har bestämt att låta 70 procent av pengarna gå till den lokala församling, som givaren angett, och använda resterande 30 procent till den verksamhet som drivs på Pingstkontoret till stöd och hjälp för församlingarna. Just nu är det närmare 8 500 personer, som ger sin kyrkoavgift till Pingst.
Kyrkoavgiftsmedlen kan församlingarna använda helt eget egna önskemål, eftersom pengarna, till skillnad mot många bidrag av olika slag, inte på något sätt är öronmärkta.