Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Fler familjehem behövs

Behovet av familjehem är akut i samhället. LP-verksamheten och Pingst Församling bygger nu ett nätverk för att underlätta för fler att ta emot barn, unga och vuxna.

Att stå på de utsattas sida och vara ett hem för människor ingår i Pingsts framtidsvision. Uppdraget är högst aktuellt i dag då tusentals barn, unga och vuxna saknar en familj att bo hos.

– Det lyfts ofta fram i media hur de istället måste bo på institution och många gånger far illa av detta, säger Börje Dahlkvist, kommunikationschef på LP-verksamheten. En flicka som intervjuades i Kaliber sa: ”Jag vill ju bara hem, men jag har inget hem.”

Läget har blivit akut under pandemin, då kontakter med Bris och kvinnojourer visar att våldet och missbruket ökat i hemmen.

LP och Pingst Församling inleder därför ett arbete för att identifiera de familjehem som finns inom rörelsen och att bygga upp ett nätverk.

– Många familjer i våra sammanhang har både hjärtat o möjligheten att öppna upp, säger Dahlkvist. Vi vill samla och lyssna in de erfarenheter och behov som finns och erbjuda rådgivning. Vi vill också uppmuntra församlingar att ta upp ämnet i sina gudstjänster och andra samlingar.

Både Börje Dahlkvist, som ansvarar för denna satsning, och Richard Svensson, verksamhetsledare för Pingst Församling, har lång erfarenhet av att vara familjehem.

– Det är ett spännande äventyr som påverkat oss mycket som familj, säger Dahlkvist. Ibland är det väldigt svårt men samtidigt oerhört positivt.

Fakta

Tusentals barn och unga som socialtjänsten inte kan erbjuda en familj att bo hos, får istället komma till ett HVB-hem (Hem för Vård och Boende).

Många vuxna behöver också en familjegemenskap, exempelvis på väg tillbaka efter ett liv i missbruk.

Om du vill veta mer om hur man öppnar familjehem, eller vill ansluta dig till Pingsts nätverk, kontakta: borje.dahlkvist@lp-verksamheten eller richard.svensson@pingst.se