Familjer med särskilda behov i fokus för ledardag

Pingstförsamlingen i Värnamo arrangerar den första mars nästa år en ledardag på temat ”Älskad och respekterad” dit människor med intresse för att stötta familjer med särskilda behov inbjuds. Pastor Craig Johnson från Lakewood Church i Texas är inbjuden som talare.

Arrangemanget var från början tänkt som ett lokalt sådant, men Pingst fyller på och gör det möjligt för människor från hela landet att vara med denna dag.
Ä Om det inte vore för församlingen och Kristi kropp skulle vi familjer som har barn med särskilda behov inte orka, säger Craig Johnson.
Han var gästtalare på årets Rådslag och återkommer nu alltså till Sverige. Arbetet i Champions Club, som handlar om att nå barn med särskilda behov och deras familjer, är sprunget ur hans egna erfarenheter som pappa till Connor, som är autistisk.
Craig Johnson menar att kyrkorna har potential att växa om man satsar på att nå den här gruppen. Det handlar om familjer, som är trötta, tyngda och som ofta väljer att stanna hemma i stället för att gå till kyrkan, på restaurangen, till en middag.
Ä Jag vet hur det är, säger Craig Johnson. Jag är en av de föräldrarna som har ett barn som inte kan gå ut att leka, inte vet hur man samspelar, får utbrott när ingen förstår vad han egentligen vill uttrycka. Vi bär bördor tunga som kylskåp och väljer ofta att dra oss undan.
Men, om församlingen får upp ögonen för den här gruppen och ser den som en utmaning så börjar man närma sig det riktigt viktiga, menar Craig Johnson.
Ä Att nå de allra minsta har med Guds hjärta att göra. Låt oss aldrig glömma dem, som Gud aldrig glömmer. Men, inse att det inte är särskilda behov vi möter, utan människor. Riktiga människor med riktiga behov.
Champions club handlar inte bara om att erbjuda barnpassning under gudstjänsttid, utan också om att bidra till barnens utveckling på alla plan, motoriskt, språkligt, socialt etcetera. Det senare sådant som vi i Sverige får tillgång till på annat sätt än i USA. Men det hindrar ju inte att också församlingar här kan erbjuda avlastning och stöd.
Ä De här familjerna behöver hopp. När vi rör vid människors hjärtan och behov då blir vittnesbördet kärlek och de förstår att vi har mer att erbjuda än en religion, menar Craig Johnson och hävdar att de församlingar som inser detta och börjar engagera sig i de här frågorna kommer att börja se på församlingen och verksamheten på ett nytt sätt och få se mirakel hända.

Fotnot: Att delta i ledardagen kostar 100 kronor och föranmälan om deltagande krävs till Arken i Värnamo.