Expansion - en dag om församlingsplantering

Tjugofyrakyrkan i Flemingsberg inbjuder lördagen den 23 april mellan klockan 11 och 18 till Expansion, en seminariedag om församlingsplantering.

Dagen riktar sig både till aktiva församlingsplanterare, som får tillfälle att utbyta erfarenheter, och till kyrkor och församlingar som är nyfikna på hur de skulle kunna engagera sig pionjärt.
Fokus kommer att ligga på hur församlingsplantering är ett uppdrag som spänner över hela kristenheten, genom flera olika samfund och kyrkor, för att tillsammans kunna skapa mer och nytt liv över hela Sverige.
Mejla till info@tjugofyrakyrkan.se  för mer information och anmälningsmöjligheter