Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Evangeliststipendium till Emilia Tellebo

Emilia Tellebo, 24, som vikarierar som pastor och ansvarar för Bibelskola Stockholm i Filadelfiakyrkan i Stockholm, är en av dem som i år får stipendium av Evangelistfonden.

Stipendiet, som är på 15 000 kronor har delats ut varje år sedan 2007. Det är instiftat av evangelisten Roger Larsson. Stipendiet delas ut till personer, som på olika sätt är aktiva i att berätta för andra människor om Jesus.
I motiveringen till att Emilia Tellebo får priset står det så här: ”Med en naturlig och vardags¬nära tro berör hon folk i sin omgivning med evangeliets kraft. Hennes stora passion är att se människor befrias av Jesu kärlek och få en upprättad självbild. Emilia vill se evangeliet lysa starkare i mörkret och vara ett exempel för andra när det gäller att vara kulturbrytande i samhället.”
Årets andra stipendiatat är Anton Karlsson, 26-åring verksam inom SAM/EFK och (SAM/EFK), som reser som evangelist och predikar på utlandskampanjer och i församlingar i Sverige.
Prästen Carl-Erik Sahlberg, som får det så kallade hedersstipendiet och årets organisationsstipendium går till Teen Challenges svenska gren.
Den högtidigliga prisutdelningen sker i Korskyrkan i Uppsala den 24 oktober.
För mer information se www.evangelistfonden.se