Pingst Pastor 13 januari Läs mer

Europaporten vill starta härbärge

Pingstförsamlingen Europaporten planerar just nu för att tillsammans med kommunen starta ett vinterhärbärge för hemlösa EU-medborgare. Tanken är att det ska hålla öppet mellan 1 december och 28 februari.

Församlingen Europaporten har inlett ett samarbete med en pingströrelse i Rumänien som jobbar i de fattiga byarna, varifrån de flesta tiggarna i Sverige kommer. Föreståndare Andreas Wessman besökte själv området i juni och uitfrån den fattigdom han såg där förstår han att människorna söker sig till andra länder för att tigga.
Härbärget, som nu planeras i Malmö, är tänkt att kunna ta emot 40 personer. För att det ska bli verklighet krävs att Europaporten får ett tillfälligt bygglov för ett härbärge eftersom kyrkan ligger i ett område som inte är stadsplanerat för boende.
Nyligen anordnades en volontärträff och redan har 40 personer anmält sig som frivilliga. Målet är att man ska vara 140 frivilliga samt ett antal anställda.
Tanken är att härbärget ska drivas som en samarbetsform mellan civilsamhället och en offentlig institution, så kallat IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap).