Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Ester-projektet vill nå utanför Pingst

I dagarna har ett brev gått ut till flera samfund i Sverige med förfrågan om att samarbeta med Ester-projektet i frågor kring jämställdhet och hållbart ledarskap. Ester drivs av Pingst ung och är en uppföljning av förra årets rapport om jämställdheten i Pingst.