Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Ester-projektet avslutat

I förra veckan avslutades Ester-projektet med en utbildningsdag kallad "Ester – en dag om hållbart ledarskap". Omkring 20 personer deltog i utbildningen, som hölls på Pingstkontoret i Alvik i västra Stockholm.

Under dagens första pass gick Jenny Bergh och Anethe Carlson igenom den undersökning om jämställdhet bland pingstpastorer, som de gjort på uppdrag av Pingst ung och med pengar från Ungdomsstyrelsen.
Undersökningen, som Pingst.se tidigare redovisat, finns att ladda ner på www.pingstung.se.
De informerade bland annat om vilka metoder de använt och vilken forskning de tog avstamp i.
Efter lunchen höll de i ett samtal omkring norm och deltagarna fick tillsammans göra några övningar, som kan användas för att belysa detta. Övningarna finns i häftet Ester – för ett hållbart ledarskap, som tagits fram efter själva jämställdhetsrapporten.
-I och med den här utbildningsdagen avslutades Jennys och Anethes arbete med Ester och vi tackade dem för deras fantastiska insats, säger Alexandera Jennersjö, administrativ koordinator på Pingstung.
Här finns några artiklar tidigare artiklar omkring undersökningen:
Artikel om rapporten
Artikel om uppföljningen av rapporten