Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

En miljon kr till Burkina Faso

Sida har beviljat PMU Interlife drygt en miljon kronor till en humanitär insats i Burkina Faso efter de svåra översvämningarna i landet. 150 000 människor förlorade sina hem. 500 familjer får nu stöd med bland annat mat och mediciner.

PMU Interlifes partner AD/AMI gör en insats i Ouagadougou efter de svåra översvämningarna som drabbade landet den 1 september. Under ett dygn regnade det 300 mm på mindre än tolv timmar. Staden översvämmades och många hus förstördes när de spolades bort. Cirka 150 000 personer blev utan bostad. Många av de människor som förlorade sina bostäder lever nu i kyrkor, moskéer, skolor eller hos grannar och släktingar.
Målet med den första humanitära insatsen är att nå 500 familjer i tre distrikt i huvudstaden Ouagadougou. Familjerna kommer att få mat, filtar, myggnät, plåttak och andra förnödenheter. Dessutom kommer medicinska insatser att ske för att stoppa spridningen av malaria och andra infektionssjukdomar. Insatsen koordineras med lokala organisationer i landet.
Organisationen AMI är den lokala pingströrelsens biståndsorganisation och har avtal med landets regering sedan 1988. Pingströrelsen i landet har cirka en miljon medlemmar. Enbart i huvudstaden finns 400 kyrkor kopplade till rörelsen.
B utiken ”Handla second hand” i Södertälje skjuter till 25 000 kronor till insatsen så den totala projektinsatsen är 1 038 000 kronor.