Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

En församling för alla

På årets Rådslag kommer lördagen att ha rubriken "En församling för alla". Inledningstalaren till ämnet är pastor Craig Johnson från Lakewood Church i USA, som leder ett arbete för barn och familjer med särskilda behov. Dessutom blir det ett panelsamtal kring dagens tema.

Årets Rådslag hålls 3 Ä 4 maj på hotell Clarion Sign i centrala Stockholm. På fredagen sker de mer formella förhandlingarna och lördagen får alltså temat En församling för alla.
Efter pastor Craig Johnsons undervisning följer ett panelsamtal på dagens tema, där flera olika personer kommer att medverka. Hans Wikström, verksamhetsansvarig för Pingst Socialt, kommer att vara moderator för det.
Därefter kommer de olika verksamhetsplanerna att presenteras utifrån att-satser som skickats ut med e-post i förväg till föranmälda församlingar. Direkt efter lunchen kan deltagarna sedan ta del av ett samtalstorg, där de nya att-satserna presenteras och skriva reaktioner på ett klotterplank.
Efter en återkoppling från respektive verksamhetsledare från det som kommit fram under samtalstorget kommer verksamhetsplanerna att klubbas innan Rådslaget avslutas vid 15-tiden på lördagen.