Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

En dag om hållbart och jämställt ledarskap

Jenny Bergh och Anethe Carlsson utifrån boken "Ester - för ett hållbart ledarskap".

Den 7 april hålls en dag om hållbart ledarskap utifrån boken ”Ester – för ett hållbart ledarskap” skriven av Anehte Carlsson och Jenny Bergh. Jenny Bergh är coach och ledarutvecklare och Anethe Carlsson är pastor och föreståndare för Skärgårdskyrkan, Värmdö. Boken har tagits fram som en del av Pingst Ungs arbete för jämställdhet, och dagen bjuder på seminarier och samtalsövningar med utgångspunkt i bokens tema.

”Boken ger råd och verktyg för ett långsiktigt ledarskap, avslöjar härskartekniker och visar hur negativa mönster kan brytas”, skrev författaren och pastorn Peter Halldorf om boken när den kom ut 2015.

Läs mer på Bildas hemsida.