Ekumeniska nätverksdagar om migration och integration

Sveriges kristna råds arbetsgrupp för migration och integration bjuder in till nätverksdagar kring frågor som rör migration och integration. Temat är En modig och barmhärtig kyrka för medmänsklighet och hopp!

Samlingen hålls 11 – 12 april i Immanuelskyrkan i Stockholm.
De ekumeniska nätverksdagarna är tänkta att erbjuda kunskapspåfyllnad, inspiration och erfarenhetsutbyte. Forskare och myndighetspersoner kommer att ge överblick och fördjupad kunskap om migrations- och integrationsfrågor men dagarna ger också möjlighet till att ta del av församlingars och organisationers erfarenheter av att arbeta med detta på många olika sätt.
Deltagande i dagarna kräver föranmälan. För mer information och anmälan se här
Nätverksdagarna arrangeras av Sveriges kristna råds arbetsgrupp för migration och integration, Stockholms stift, Studieförbundet Bilda och Sensus studieförbund.