Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Dynamic-konsert ska ge pengar till utsatta kvinnor i Kongo

Kvinnor som utsatts för sexuellt våld i DR Kongo får stöd genom en insamlingskonsert i Pingstkyrkan, Västra Frölunda i dag. Arrangemanget sker i samarbete mellan församlingen, PMU och a capellagruppen Dynamic, och är ett led i vårkampanjen ”Offer är ingen slutstation.”

PMU och pingstförsamlingarna lyfter i vårkampanjen ”Offer är ingen slutstation” kvinnor som utsatts för sexuellt våld i DR Kongo. Över en halv miljon kvinnor har drabbats de senaste tio åren, som en del i krigsstrategin i landet. Genom de pengar som kommer in till Panzisjukhuset och kvinnocentret Dorkas i Bukavu, får de stöd i att bygga upp sina liv igen.
Som ett led i kampanjen hålls i dag en insamlingskonsert i Pingstkyrkan, Västra Frölunda, med a capellagruppen Dynamic. Publiken får också genom PMU:s film möta kvinnor som berättar om hur de fått hjälp på Dorkas-centret. Det är fri entré.
Ä Detta blir ett lysande tillfälle att lyfta fram påskens budskap och knyta samman församlingens medlemmar med människor som inte brukar gå i kyrkan, för ett viktigt ändamål, säger församlingens pastor Mats Särnholm. Det handlar om synen på kvinnor och konsekvensen när våldet tar över, men också om möjligheten att göra något tillsammans som ger hopp för framtiden. Jag hoppas att konserten ska ge ett signalvärde om att det är i denna riktning vi som församling vill arbeta framöver.
Dynamic startade på Musikhögskolan i Stockholm 2002 och hör i dag till Sveriges främsta vokalgrupper. På repertoaren står pop, soul, country, jazz, visa och psalm.
Ä Det är första gången vi samarbetar med PMU och det känns jättebra. Vi har förtroende för att pengarna kommer till nytta i ett väl etablerat arbete, säger Natalie Lund, en av gruppens fem medlemmar.
Hon känner starkt för kampanjens ändamål:
Ä Det går inte ens att föreställa sig hur dessa kvinnor har det och vi behöver använda de medel som finns för att sätta fokus på situationen i DR Kongo och hur vi kan stödja dem.
Under konserten kommer Dynamic att framföra såväl eget material som välkända svenska sånger.
Ä Det budskap vi vill förmedla, exempelvis genom sången ”Lean om me”, är vikten av att bry oss om varandra och att vi är älskade av Gud, säger Natalie Lund.
Hon hoppas på en blandad publik, med såväl kyrkomedlemmar som besökare utifrån, och att konserten ska ge ett bra tillskott till kampanjen.